Glasögon är ett av de viktigaste instrument som uppfunnits. Detta då man genom dessa dels kunnat leva ett normalt liv och dels också kunnat fortsätta den yrkesverksamma delen av tillvaron. Det senare är intressant ur ett rent historiskt perspektiv.

Tänk själv, så fort synen började svikta så tvingades vissa yrkesmän tvingats dra sig tillbaka och i och med detta så gick också väldigt mycket kunskap gått till spillo. Då synen blir sämre med åren och då man generellt kan säga att den behöver hjälpmedel någon gång kring femtioårsåldern så förstår man också vilka enorma kunskapsförluster som glasögon kunnat förhindra.

Tack vare glasögon så kunde dessa lärda män fortsätta sina värv och det bidra till det samhälle vi har idag.

Glasögon

Glasögon och hjälpmedel genom tiderna

De första glasögonen? Ja, det finns några bud kring detta. Redan på ett tidigt stadie – läs det forna Egypten, före Kristus – så hade man kunskaper kring hur man kunde skaffa sig en tydligare syn. Detta genom att exempelvis fylla en glob med vatten och titta genom denna i syfte att tyda hieroglyfer.

Det finns även exempel på där man använde sig av korrigerande linser – exempelvis en smaragd – för att se bättre; här brukar vittnesmål peka på att Kejsar Nero var en av de absolut första som bar detta hjälpmedel och detta i samband med ett gladiatorspel i Rom.

Även klart slipade glasstenar har använts som hjälpmedel för att se bättre. Har du hört talas om så kallade Reading Stones så är det alltså dessa stenar som åsyftas. Uppfinnaren? En arab vid namn Abbas Ibn Firrnas.

Så har det också fortsatt. Mänskligheten har hittat lösningar för att kunna se och vi kan göra små nedslag i historien i form av 1100-talet där man använde sig av exempelvis glaskulor och vattenfyllda kärl – återigen. Detta i Tyskland och hos lärda munkar.

Glasögon för överklassens Venedig

De första glasögonen då? Ja, här kan man se 1300-talet och kunskapssätet Venedig som ett startskott. Det var där man först började använda sig av glaslins och där man samtidigt startade en större industri kring tillverkningen. I och med att tillverkningen av glaslinser var kostsam så blev glasögon också exkluderade till en högre klass.

Det var långt ifrån var mans sak. En talande sak i sammanhanget är även att det då knappt handlade om glasögon – med skalmar och bågar. Nej, det var fortfarande så att man höll i glaslinsen och snarare såg med ett enda öga än med båda samtidigt.

Det var emellertid under den här tiden som utvecklingen – trots varningsflaggor från doktorer, vetenskapsmän och allmänt lärda människor – drogs framåt och där folk började bära föregångarna till det vi idag har på nästippen. Varningsflaggorna i fråga gällde att man misstänkte att ett aktivt bärande också innebar en skaderisk för ögonen.

Så var, naturligtvis, inte fallet – utvecklingen fortsatte; glasögonen tillverkades för att kunna användas hela tiden och där skalmar och bågar blev en naturlig del i processen. Även om exempelvis Pincenéer och binokular – glasögon som fästes på nästippen – var populära så var det ändå fler som föredrog modeller som kunde fästas bakom öronen.

Det stora genombrottet skulle dröja till 1400-talet och samtidigt som boktryckarkonsten såg dagens ljus. Med fler böcker i omlopp och ett kraftigt sug efter bildning och lärdom så blev också glasögon mer eftertraktade. Återigen så var norra Italiens pärla Venedig den stad som la sig i framkant gällande tillverkningen; det var här som en industri föddes.

Glasögon spreds över Europa och världen

Glasögonen spreds över hela Europa, nya modeller såg dagens ljus, man kunde ta fram glasögon som både kunde användas för läsning och för att se på långt avstånd (Kuriosa: Benjamin Franklin sägs vara fader till just denna typ av glasögon; han tröttnade på att tvingas växla mellan två glasögon dagarna i ända och uppfann därför det vi idag känner som kombinationsglas) och man kunde anpassa styrkan efter behov.

Kort sagt: för varje århundrade som passerat så har glasögon förbättrats och utvecklats. Redan tidigt insåg man att vikten av korrekt syn är något som verkligen gör skillnad. Det är egentligen fantastiskt att detta hjälpmedel – med vissa korrigeringar givetvis – ändå är så pass likt det man använde sig av i början av 12-1300-talet.

Linser – en vidareutveckling av glasögonen

Redan 1508 beskrev Leonardo Da Vinci hur man genom att använda en lins borde kunna neutralisera ögats brytningsförmåga. Långt senare kunde utvecklingen av materialet, framförallt plast, förbättras så till den grad att den tjeckiske kemisten Otto Wichterle lyckades ta fram den första versionen av en lins tillverkad i mjuk plast. Ca tio år senare kunde Bausch & Lomb lansera den första kommersiella mjukplastlinsen, resten är historia.

Linser finns idag i en uppsjö av varianter: endagslinser, veckolinser, månadslinser, toriska linser, dygnet runt linser mm. Du kan läsa mer ingående om kontaktlinser och linser på Alltomlinser.se eller dessa utmärkta artiklar på Wikipedia och 1800contacts.com.